İmalat ve Montaj

Asansörde, kullanılan malzemelerin kalite düzeyi ne kadar yüksek olursa olsun montajı özenli bir şekilde dikkatli yapılmadığı takdirde kısa bir süre sonra görevlerini aksatmaya başlar ve sık sık arızalar ortaya çıkar. Temelde asansör montajındaki hatalarından kaynaklanan arızaların tespiti ve onarımı maddi olarak yük getirdiği gibi, manevi olarak da sorumlu kişileri yıpratmaktadır. Meydana gelen bu tip problemlerden kurtulmak için yapılan arayışlarda bir çok zaman yeni hatalara meydan vermektedir. 

Oysa iyi etüt edilmiş, doğru projelendirilmiş ve itinalı bir şekilde monte edilmiş asansörün (periyodik bakımları da zamanında yapılmak kaydıyla) sağlıklı ve düzgün çalışmaması için hiçbir sebep yoktur. Bu gerçeğin farkında olan firmamız, asansör montajı aşamasında işe en üst düzeyde özen gösterir. Taha Asansör, yapılacak asansörün belirlenen süreyi iyi değerlendirip ve montajın her evresinde gerekli kontrol ve denetimi yaparak ilerleyen dönemde karşılaşılabilecek aksaklıklara engel olur.

Şantiye nerede olursa olsun, asansör montajı gereken sıklıklarda yetkili mühendislerimiz tarafından kontrol edilir; varsa işi aksatan sebepler incelenir ve bu sebeplerin zamanında bertaraf edilmesi için gereken her türlü tedbirler alınır. Bu titiz çalışmanın neticesinde asansörün teslimi sözleşmede belirtilen süreden önce yapıldığı gibi sağlıklı çalışan güzel bir asansör satın almanın keyfini çıkartan yeni dostluklar edinmenin mutluluğunu bize yaşatır.